ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီပါတီေတြရဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္i
|| 0:00:00
...  
 
X
February 12, 2013 8:11 PM
၆၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အတြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစဖုိ႔ သက္ဆိုင္သူေတြ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္မယ့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ တရပ္က်င္းပဖုိ႔ ဒီမုိကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီေတြက တုိက္တြန္းလုိက္ၾကပါတယ္။ အစိုးရကႀကီးမႉးၿပီး ျပည္ေထာင္စု လံုးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ပဋိဥာဥ္တရပ္ ခ်မွတ္နိုင္တဲ့အထိ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ လူထုကလည္း ၀ုိင္း၀န္း ပံ့ပုိး ကူညီၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့တာပါ။ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ တုိင္းျပည္မွာ ညီညြတ္မႈရေစေရး တုိက္တြန္းခဲ့ၾကတဲ့ အေၾကာင္းကုိေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ကေန ဗြီအုိေအ သတင္းေထာက္ ကိုစည္သူႏိုင္ ကသတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီပါတီေတြရဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

Published February 13, 2013

၆၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အတြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစဖုိ႔ သက္ဆိုင္သူေတြ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္မယ့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ တရပ္က်င္းပဖုိ႔ ဒီမုိကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီေတြက တုိက္တြန္းလုိက္ၾကပါတယ္။ အစိုးရကႀကီးမႉးၿပီး ျပည္ေထာင္စု လံုးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ပဋိဥာဥ္တရပ္ ခ်မွတ္နိုင္တဲ့အထိ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ လူထုကလည္း ၀ုိင္း၀န္း ပံ့ပုိး ကူညီၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့တာပါ။ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ တုိင္းျပည္မွာ ညီညြတ္မႈရေစေရး တုိက္တြန္းခဲ့ၾကတဲ့ အေၾကာင္းကုိေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ကေန ဗြီအုိေအ သတင္းေထာက္ ကိုစည္သူႏိုင္ ကသတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။