ျမန္မာတီဗီြသတင္း (၀၂-၁၃-၂၀၁၃) i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  February 12, 2013 9:08 PM
  တိုုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ဖိုု႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ကမ္းလွမ္း၊ ပထမဆံုုး အႀကိမ္အျဖစ္နဲ႔ အေမရိကန္ ထိုုင္း ပူးတြဲစစ္ေရးေလ႔က်င္႔မႈမွာ ျမန္မာတက္ေရာက္ေလ႔လာ စတဲ႔ သတင္းေတြနဲ႔ အတူ ထူးျခားတဲ႔ ျမန္မာ သတင္းေတြကိုု ရႈစားၾကရမွာပါ။

  ျမန္မာတီဗီြသတင္း (၀၂-၁၃-၂၀၁၃)

  Published February 13, 2013

  တိုုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ဖိုု႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ကမ္းလွမ္း၊ ပထမဆံုုး အႀကိမ္အျဖစ္နဲ႔ အေမရိကန္ ထိုုင္း ပူးတြဲစစ္ေရးေလ႔က်င္႔မႈမွာ ျမန္မာတက္ေရာက္ေလ႔လာ စတဲ႔ သတင္းေတြနဲ႔ အတူ ထူးျခားတဲ႔ ျမန္မာ သတင္းေတြကိုု ရႈစားၾကရမွာပါ။