Tổng thống Obama kêu gọi tăng lương tối thiểui
  X
  February 13, 2013 11:04 PM
  Trong diễn văn về Tình trạng Liên bang tối hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi Quốc hội "tái khởi động cỗ máy tăng trưởng kinh tế thực sự của nước Mỹ: đó là tầng lớp trung lưu đang nổi lên và phát triển mạnh mẽ." Ông cũng kêu gọi tăng lương tối thiểu của liên bang từ mức 7,25 đô la lên đến 9 đô la. Ông cũng nói lướt qua về kế hoạch cải cách di trú cũng như luật kiểm soát súng khắt khe hơn.

  Tổng thống Obama kêu gọi tăng lương tối thiểu

  Published February 14, 2013

  Trong diễn văn về Tình trạng Liên bang tối hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi Quốc hội "tái khởi động cỗ máy tăng trưởng kinh tế thực sự của nước Mỹ: đó là tầng lớp trung lưu đang nổi lên và phát triển mạnh mẽ." Ông cũng kêu gọi tăng lương tối thiểu của liên bang từ mức 7,25 đô la lên đến 9 đô la. Ông cũng nói lướt qua về kế hoạch cải cách di trú cũng như luật kiểm soát súng khắt khe hơn.