​សម្តេចឪ​បន្សល់ទុក​កេរដំណែល​ល្អៗ​ច្រើនជាង​កេរដំណែល​អវិជ្ជមាន​i
X
February 15, 2013 1:11 PM
ថ្វីបើ​ព្រះបាទ​នរោត្តម សីហនុ បាន​យាង​ចូល​ទិវង្គត​ទៅ​ហើយ​ក៏ដោយ ព្រះអង្គ​បាន​បន្សល់​ទុក​កេរដំណែល​មួយ​ចំនួន។ ​ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន អ្នក​នាង លី ម៉ូរីវ៉ាន់​ពិភាក្សា​ជាមួយ​លោក​ម៉ែន គីម សេង​នៃវីអូអេ ​​អំពី​កេរដំណែល​របស់​ព្រះអង្គ៕

​សម្តេចឪ​បន្សល់ទុក​កេរដំណែល​ល្អៗ​ច្រើនជាង​កេរដំណែល​អវិជ្ជមាន​

Published February 15, 2013

ថ្វីបើ​ព្រះបាទ​នរោត្តម សីហនុ បាន​យាង​ចូល​ទិវង្គត​ទៅ​ហើយ​ក៏ដោយ ព្រះអង្គ​បាន​បន្សល់​ទុក​កេរដំណែល​មួយ​ចំនួន។ ​ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន អ្នក​នាង លី ម៉ូរីវ៉ាន់​ពិភាក្សា​ជាមួយ​លោក​ម៉ែន គីម សេង​នៃវីអូអេ ​​អំពី​កេរដំណែល​របស់​ព្រះអង្គ៕