ဗုုဒၶဟူးေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းမ်ားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  February 19, 2013 11:06 PM
  ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ ဗုုဒၶဟူးေန႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ သတင္းေတြကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။

  ဗုုဒၶဟူးေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းမ်ား

  Published February 20, 2013

  ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ ဗုုဒၶဟူးေန႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ သတင္းေတြကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။