မီဒီယာ ပြင့္လင္းမႈ ကိုုကိုု(စက္မႈ) အျမင္i
X
February 20, 2013 9:08 PM
လက္ရွိ ျမန္မာ့ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ အေျခအေနေတြကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံ သတင္းစာ ဆရာမ်ားအသင္းက ဦးကိုုကိုု( စက္မႈ) ရဲ႕ အျမင္ကိုု ဦးသန္းလြင္ထြန္းက ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ ဗီြအိုုေအရံုုးမွာ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မီဒီယာ ပြင့္လင္းမႈ ကိုုကိုု(စက္မႈ) အျမင္

Published February 21, 2013

လက္ရွိ ျမန္မာ့ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ အေျခအေနေတြကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံ သတင္းစာ ဆရာမ်ားအသင္းက ဦးကိုုကိုု( စက္မႈ) ရဲ႕ အျမင္ကိုု ဦးသန္းလြင္ထြန္းက ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ ဗီြအိုုေအရံုုးမွာ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။