စေနေန႕ ျမန္မာတီဗီြသတင္း i
|| 0:00:00
...  
 
X
February 22, 2013 11:13 PM
၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ရက္ စေနေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။

စေနေန႕ ျမန္မာတီဗီြသတင္း

Published February 23, 2013

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ရက္ စေနေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။