စေနေန႕ ျမန္မာတီဗီြသတင္း i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  February 22, 2013 11:13 PM
  ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ရက္ စေနေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။

  စေနေန႕ ျမန္မာတီဗီြသတင္း

  Published February 23, 2013

  ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ရက္ စေနေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။