ចម្លាក់​របស់​លោក​មីហ្គើលែនជើឡូ​ទាក់​ទាញ​អ្នក​ជំនាញi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  February 25, 2013 2:56 PM
  លោក Michelangelo ល្បី​ល្បាញ​​ក្នុង​​ពិភពលោក​​ថា ជា​អ្នកចម្លាក់​អ៊ីតាលី​ម្នាក់​ដ៏​អស្ចារ្យ។ នៅ​ពេល​នេះស្នាដៃ​មួយ​របស់​លោក​បាន​ត្រូវ​ខ្ចី​យក​មក​ដាក់​តាំង​នៅ​ វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​ជាតិ​ក្នុង​រដ្ឋធានី Washington។ អ្នកស្រី​ Carolyn Presutti នៃ​វីអូអេ​​បង្ហាញ​​យើង​​នូវ​​ចម្លាក់​ David-Apollo របស់​លោក​ Michelangelo ហើយ​លោក​ឈឹម​ សុមេធ​ ប្រែ​សម្រួល​ជូន។

  ចម្លាក់​របស់​លោក​មីហ្គើលែនជើឡូ​ទាក់​ទាញ​អ្នក​ជំនាញ

  Published February 25, 2013

  លោក Michelangelo ល្បី​ល្បាញ​​ក្នុង​​ពិភពលោក​​ថា ជា​អ្នកចម្លាក់​អ៊ីតាលី​ម្នាក់​ដ៏​អស្ចារ្យ។ នៅ​ពេល​នេះស្នាដៃ​មួយ​របស់​លោក​បាន​ត្រូវ​ខ្ចី​យក​មក​ដាក់​តាំង​នៅ​ វិចិត្រសាល​សិល្បៈ​ជាតិ​ក្នុង​រដ្ឋធានី Washington។ អ្នកស្រី​ Carolyn Presutti នៃ​វីអូអេ​​បង្ហាញ​​យើង​​នូវ​​ចម្លាក់​ David-Apollo របស់​លោក​ Michelangelo ហើយ​លោក​ឈឹម​ សុមេធ​ ប្រែ​សម្រួល​ជូន។