Mỹ thả hàng trăm người nhập cư bất hợp phápi
  X
  February 28, 2013 7:54 PM
  Bộ An ninh Nội địa hôm nay lên tiếng rằng, chính vì việc cắt giảm ngân sách tự động, có hiệu lực vào ngày thứ Sáu, mà Bộ này mới phải quyết định thả hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp đang bị bắt giữ ở bang Arizona. Thống đốc bang Arizona thuộc đảng Cộng hòa gọi quyết định này là “có hậu ý chính trị thuần túy”, gây nguy hại đến an ninh công cộng.

  Mỹ thả hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp

  Published March 01, 2013

  Bộ An ninh Nội địa hôm nay lên tiếng rằng, chính vì việc cắt giảm ngân sách tự động, có hiệu lực vào ngày thứ Sáu, mà Bộ này mới phải quyết định thả hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp đang bị bắt giữ ở bang Arizona. Thống đốc bang Arizona thuộc đảng Cộng hòa gọi quyết định này là “có hậu ý chính trị thuần túy”, gây nguy hại đến an ninh công cộng.