សាលាឧទ្ធរណ៍​បាន​បើក​សវនាការ​ជំនុំ​ជំរះ​ករណី​លោក​ម៉ម សូណង់ដូi
  X
  March 06, 2013 12:13 AM
  សាលាឧទ្ទរណ៍​បាន​ចាប់​ផ្តើម​បើក​សវនាការ​ជំនុំ​ជំរះ​លើ​ករណី​លោក​ម៉ម សូណង់ដូ​ ប្រធាន​ស្ថានីយ៍​វិទ្យុសម្បុក​ឃ្មុំ​និង​ជាប្រធាន​សមាគម​អ្នក​ប្រធាធិបតេយ្យ​ពីបទ​បង្កើត​តំបន់​អប្បគមន៍​នៅ​ស្រុក​ឆ្លូង​ខេត្ត​ក្រចេះ​ប្រឆាំង​នឹង​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន សែន។​ លោក ហេង រស្មី​នៃ​វីអូអេ​ រាយ​ការណ៍​ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

  សាលាឧទ្ធរណ៍​បាន​បើក​សវនាការ​ជំនុំ​ជំរះ​ករណី​លោក​ម៉ម សូណង់ដូ

  Published March 06, 2013

  សាលាឧទ្ទរណ៍​បាន​ចាប់​ផ្តើម​បើក​សវនាការ​ជំនុំ​ជំរះ​លើ​ករណី​លោក​ម៉ម សូណង់ដូ​ ប្រធាន​ស្ថានីយ៍​វិទ្យុសម្បុក​ឃ្មុំ​និង​ជាប្រធាន​សមាគម​អ្នក​ប្រធាធិបតេយ្យ​ពីបទ​បង្កើត​តំបន់​អប្បគមន៍​នៅ​ស្រុក​ឆ្លូង​ខេត្ត​ក្រចេះ​ប្រឆាំង​នឹង​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន សែន។​ លោក ហេង រស្មី​នៃ​វីអូអេ​ រាយ​ការណ៍​ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ។