Mỹ thay đổi luật mang vật dụng lên máy bayi
  X
  March 06, 2013 9:53 PM
  Hành khách đi máy bay ở Mỹ sẽ sớm được phép mang lên máy bay những thứ như gậy đánh golf, gậy chơi khúc côn cầu, và dao nhỏ ngắn hơn 6 cm. Giới chức quản lý hàng không Mỹ đã cấm mang những vật dụng này lên máy bay sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thay đổi này sẽ có hiệu lực vào cuối tháng tới.

  Mỹ thay đổi luật mang vật dụng lên máy bay

  Published March 07, 2013

  Hành khách đi máy bay ở Mỹ sẽ sớm được phép mang lên máy bay những thứ như gậy đánh golf, gậy chơi khúc côn cầu, và dao nhỏ ngắn hơn 6 cm. Giới chức quản lý hàng không Mỹ đã cấm mang những vật dụng này lên máy bay sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thay đổi này sẽ có hiệu lực vào cuối tháng tới.