Mỹ không có ý định dùng máy bay không người lái ở Mỹi
    X
    March 07, 2013 8:24 PM
    Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder cho biết chính phủ Mỹ không có ý định sử dụng máy bay không người lái trên lãnh thổ Mỹ, nhưng ông nói có thể hình dung được "những tình thế bất khả kháng" mà tổng thống có thể ra lệnh thực hiện một cuộc tấn công như vậy ở trong nước.

    Mỹ không có ý định dùng máy bay không người lái ở Mỹ

    Published March 08, 2013

    Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder cho biết chính phủ Mỹ không có ý định sử dụng máy bay không người lái trên lãnh thổ Mỹ, nhưng ông nói có thể hình dung được "những tình thế bất khả kháng" mà tổng thống có thể ra lệnh thực hiện một cuộc tấn công như vậy ở trong nước.