Anh ngữ đặc biệt: Humanitarian (VOA)i
  X
  March 07, 2013 11:35 PM
  Luyện nghe nói tiếng Anh qua video: Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Agriculture Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEng... để xem các bài kế tiếp.

  Anh ngữ đặc biệt: Humanitarian (VOA)

  Published March 08, 2013

  Luyện nghe nói tiếng Anh qua video: Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Agriculture Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEng... để xem các bài kế tiếp.