စေနေန ့ျမန္မာတီဗီြ သတင္းမ်ားi
|| 0:00:00
...  
 
X
March 08, 2013 9:37 PM
၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၉ ရက္ စေနေန ့ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ သတင္းမ်ားကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။

စေနေန ့ျမန္မာတီဗီြ သတင္းမ်ား

Published March 09, 2013

၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၉ ရက္ စေနေန ့ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ သတင္းမ်ားကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။