စေနေန ့ျမန္မာတီဗီြ သတင္းမ်ားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  March 08, 2013 9:37 PM
  ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၉ ရက္ စေနေန ့ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ သတင္းမ်ားကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။

  စေနေန ့ျမန္မာတီဗီြ သတင္းမ်ား

  Published March 09, 2013

  ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၉ ရက္ စေနေန ့ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ သတင္းမ်ားကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။