Humor i inovativnost Guglovih "dudlova"i
X
March 09, 2013 8:08 PM
Sa marketinškog aspekta, neverovatno profitabilni internet pretraživač „Gugl“, vrlo rano se odvojio od konkurenata svojom početnom stranicom, koja se sastojala od logotipa kompanije na potpuno belom ekranu. Jasan dizajn naglašava gledište kompanije da se radi o pretraživaču, a ne internet stranici sa vestima ili zabavnim sadržajem. Početna stranica se nikad ne menja, sa izuzetkom takozvanih „dudlova“ - umetničkih, ponekad smešnih, ponekad zbunjujućih prikaza, unutar kojih je skriven logo - koji se povremeno pojave i koji su postali vrlo popularni. Novinar Glasa Amerike Brajan Paden posetio je sedište kompanije „Gugl“ u blizini San Franciska kako bi saznao više o ovom fenomenu?

Humor i inovativnost Guglovih "dudlova"

Published March 09, 2013

Sa marketinškog aspekta, neverovatno profitabilni internet pretraživač „Gugl“, vrlo rano se odvojio od konkurenata svojom početnom stranicom, koja se sastojala od logotipa kompanije na potpuno belom ekranu. Jasan dizajn naglašava gledište kompanije da se radi o pretraživaču, a ne internet stranici sa vestima ili zabavnim sadržajem. Početna stranica se nikad ne menja, sa izuzetkom takozvanih „dudlova“ - umetničkih, ponekad smešnih, ponekad zbunjujućih prikaza, unutar kojih je skriven logo - koji se povremeno pojave i koji su postali vrlo popularni. Novinar Glasa Amerike Brajan Paden posetio je sedište kompanije „Gugl“ u blizini San Franciska kako bi saznao više o ovom fenomenu?