Dân Việt tưởng niệm 25 năm trận chiến Gạc Ma chống TQi
  X
  March 15, 2013 12:47 AM
  Liên minh các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi Liên hiệp quốc can thiệp phóng thích luật sư Lê Quốc Quân. Gia đình 14 thanh niên Công giao bị cầm tù vận động sự can thiệp của các sứ quán nước ngoài. Dân Việt tưởng niệm 25 năm trận chiến Gạc Ma chống Trung Quốc xâm lược. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Dân Việt tưởng niệm 25 năm trận chiến Gạc Ma chống TQ

  Published March 15, 2013

  Liên minh các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi Liên hiệp quốc can thiệp phóng thích luật sư Lê Quốc Quân. Gia đình 14 thanh niên Công giao bị cầm tù vận động sự can thiệp của các sứ quán nước ngoài. Dân Việt tưởng niệm 25 năm trận chiến Gạc Ma chống Trung Quốc xâm lược. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo


  You May Like

  No records found for this widget:11074