အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
|| 0:00:00
...  
 
X
March 16, 2013 10:30 PM
ယေန႔တီဗီြ - လက္ပံေတာင္းဆႏၵျပပြဲ ဆက္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဓနသဟာယႏုိင္ငံခရီးစဥ္၊ ေကအုိင္အိုနဲ႔ အစိုးရေဆြးေႏြးပြဲ အပါအ၀င္ တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ ဂ်ယ္ေဂါင္က ျမန္မာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္႐ုပ္သံုးမယ့္ အေမရိကန္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ သက္တံေရာင္သတင္းလႊာ ...

အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

Published March 17, 2013

ယေန႔တီဗီြ - လက္ပံေတာင္းဆႏၵျပပြဲ ဆက္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဓနသဟာယႏုိင္ငံခရီးစဥ္၊ ေကအုိင္အိုနဲ႔ အစိုးရေဆြးေႏြးပြဲ အပါအ၀င္ တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ ဂ်ယ္ေဂါင္က ျမန္မာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္႐ုပ္သံုးမယ့္ အေမရိကန္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ သက္တံေရာင္သတင္းလႊာ ...