Hầu hết các bệnh tim có thể ngăn ngừa đượci
  X
  March 20, 2013 11:31 PM
  Bệnh tim mạch vành là kẻ giết người số một trên toàn thế giới đối với nam giới và phụ nữ trên 60 tuổi. Nhưng lớp tuổi nào cũng có thể ra đi mỗi năm vì bệnh tim mạch. Mặc dù tỷ lệ tử vong đã giảm ở Mỹ và nhiều nước Tây Âu, tỷ lệ này lại gia tăng tại các nước đang phát triển. Tuy nhiên, hầu hết các bệnh tim mạch có thể ngăn ngừa được. Sau đây là lời khuyên của các bác sĩ và các nhóm hô hào quần chúng cần tránh bệnh tim để sống lâu hơn và khỏe hơn.

  Hầu hết các bệnh tim có thể ngăn ngừa được

  Published March 21, 2013

  Bệnh tim mạch vành là kẻ giết người số một trên toàn thế giới đối với nam giới và phụ nữ trên 60 tuổi. Nhưng lớp tuổi nào cũng có thể ra đi mỗi năm vì bệnh tim mạch. Mặc dù tỷ lệ tử vong đã giảm ở Mỹ và nhiều nước Tây Âu, tỷ lệ này lại gia tăng tại các nước đang phát triển. Tuy nhiên, hầu hết các bệnh tim mạch có thể ngăn ngừa được. Sau đây là lời khuyên của các bác sĩ và các nhóm hô hào quần chúng cần tránh bệnh tim để sống lâu hơn và khỏe hơn.