Áo choàng cho tân giáo hoàng đã được may sẵn i
  X
  March 21, 2013 3:18 PM
  Cách Vatican City không xa, có một con đường ở trung tâm thành phố Rome với nhiều cửa hàng bày bán đủ mọi thứ cho giới tu sĩ, hay ngay cả cho Giáo hoàng. Thông tín viên của đài chúng tôi sẽ dẫn qu‎ý vị đi thăm cửa hiệu đặc biệt này.

  Áo choàng cho tân giáo hoàng đã được may sẵn

  Published March 21, 2013

  Cách Vatican City không xa, có một con đường ở trung tâm thành phố Rome với nhiều cửa hàng bày bán đủ mọi thứ cho giới tu sĩ, hay ngay cả cho Giáo hoàng. Thông tín viên của đài chúng tôi sẽ dẫn qu‎ý vị đi thăm cửa hiệu đặc biệt này.