ကခ်င္ေဒသ မူးယစ္ေဆးျပႆနာi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  March 21, 2013 5:44 PM
  ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြအျပင္ လူမႈေရးျပႆနာ တခုအျဖစ္ မူးယစ္ေဆးစြဲတဲ့ ကိစၥဟာ ႀကီးမားတဲ့ စိမ္ေခၚမႈတခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း တခ်ဳိ႔ေဒသေတြမွာ လူငယ္ေတြ ဘိန္းျဖဴစဲြေနၾကတဲ့ႏႈန္းဟာ ကမာၻေပၚမွာ အျမင့္ဆုံးလုိ႔ေတာင္ ဆုိၾကပါတယ္။ လူငယ္ေတြၾကား ႀကီးထြားေနတဲ့ မူးယစ္ေဆးစဲြတဲ့ ျပႆနာကုိေတာ့ အခုအခါ ဘာသာေရးနဲ႔ တဖက္တလမ္းကေန ကုစားေပးႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းကုိေတာ့ ကုိေအာင္လြင္ဦး ကတင္ျပထားပါတယ္။

  ကခ်င္ေဒသ မူးယစ္ေဆးျပႆနာ

  Published March 22, 2013

  ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြအျပင္ လူမႈေရးျပႆနာ တခုအျဖစ္ မူးယစ္ေဆးစြဲတဲ့ ကိစၥဟာ ႀကီးမားတဲ့ စိမ္ေခၚမႈတခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း တခ်ဳိ႔ေဒသေတြမွာ လူငယ္ေတြ ဘိန္းျဖဴစဲြေနၾကတဲ့ႏႈန္းဟာ ကမာၻေပၚမွာ အျမင့္ဆုံးလုိ႔ေတာင္ ဆုိၾကပါတယ္။ လူငယ္ေတြၾကား ႀကီးထြားေနတဲ့ မူးယစ္ေဆးစဲြတဲ့ ျပႆနာကုိေတာ့ အခုအခါ ဘာသာေရးနဲ႔ တဖက္တလမ္းကေန ကုစားေပးႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းကုိေတာ့ ကုိေအာင္လြင္ဦး ကတင္ျပထားပါတယ္။