ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ဳိးဆက္နဲ႔ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  March 21, 2013 6:30 PM
  မန္မာႏုိင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဒီမုိကေရစီကေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြ ေနရာအမ်ားစု ရွိဖို႔ လိုအပ္သလိုပဲ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ့ေရးမွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေတြအေနနဲ႔ ခုိင္မာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ဂဂ မ်ဳိးဆက္ အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ကိုေဌးၾကြယ္က ေျပာဆုိပါတယ္။ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ့ ဗြီအိုေအ ရုံးခ်ဳပ္ကို ေရာက္လာတဲ့ ကိုေဌးၾကြယ္ကို ကိုသားညြန္႔ဦးက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။

  ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ဳိးဆက္နဲ႔ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး

  Published March 22, 2013

  မန္မာႏုိင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဒီမုိကေရစီကေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြ ေနရာအမ်ားစု ရွိဖို႔ လိုအပ္သလိုပဲ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ့ေရးမွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေတြအေနနဲ႔ ခုိင္မာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ဂဂ မ်ဳိးဆက္ အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ကိုေဌးၾကြယ္က ေျပာဆုိပါတယ္။ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ့ ဗြီအိုေအ ရုံးခ်ဳပ္ကို ေရာက္လာတဲ့ ကိုေဌးၾကြယ္ကို ကိုသားညြန္႔ဦးက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။