Արյունաբերությունը` Ռուսաստանումi
X
March 22, 2013 4:08 PM
Ռուսաստանում արագ զարգանում է ավտմեքենաշինության ճյուղը։ Տնտեսագետների խոսքերով, դա նավթի ու գազի պաշարներից կախվածությունը մեղմելու առաջին քայլն է այս երկրում, որտեղ արագ զարգանալու միտումներ կան նաեւ արդյունաբերության մյուս ճյուղերում:

Արյունաբերությունը` Ռուսաստանում

Published March 22, 2013

Ռուսաստանում արագ զարգանում է ավտմեքենաշինության ճյուղը։ Տնտեսագետների խոսքերով, դա նավթի ու գազի պաշարներից կախվածությունը մեղմելու առաջին քայլն է այս երկրում, որտեղ արագ զարգանալու միտումներ կան նաեւ արդյունաբերության մյուս ճյուղերում: