အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  March 23, 2013 10:00 PM
  မိတၴီလာအဓိက႐ုဏ္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာတုန္႔ျပန္ခ်က္၊ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လက္ပံေတာင္း ဆႏၵျပခြင့္အပါအ၀င္ တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ႏုိင္ငံတကာသတင္း၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ရဲ႕ ေရွ႕ခရီး ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခန္း၊ သက္တံေရာင္ သတင္းလႊာ ...

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  Published March 24, 2013

  မိတၴီလာအဓိက႐ုဏ္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာတုန္႔ျပန္ခ်က္၊ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လက္ပံေတာင္း ဆႏၵျပခြင့္အပါအ၀င္ တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ႏုိင္ငံတကာသတင္း၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ရဲ႕ ေရွ႕ခရီး ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခန္း၊ သက္တံေရာင္ သတင္းလႊာ ...