Học tiếng Anh qua tin tức - Nghĩa và cách dùng từ Mission (VOA)i
  X
  March 23, 2013 8:42 PM
  Chương trình luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế (Learning English - World in a Word). Học tiếng Anh: Nghĩa của từ Mission. Xem thêm: http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish

  Học tiếng Anh qua tin tức - Nghĩa và cách dùng từ Mission (VOA)

  Published March 24, 2013

  Chương trình luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế (Learning English - World in a Word). Học tiếng Anh: Nghĩa của từ Mission. Xem thêm: http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish