Ngành hàng không Mỹ bị ảnh hưởng khi cắt giảm ngân sáchi
  X
  March 24, 2013 3:07 AM
  85 tỷ đô la cắt giảm chi tiêu của chính phủ Mỹ có hiệu lực vào đầu tháng Tư. Việc cắt giảm này đang ảnh hưởng đến hầu hết các cơ quan chính phủ liên bang, nhiều nhân viên đang được cho tạm nghỉ việc không ăn lương kể từ 1 tháng 4. Video sau đây nói về ảnh hưởng của việc cắt giảm ngân sách đối với việc du hành bằng đường hàng không và ngành hàng không vũ trụ.

  Ngành hàng không Mỹ bị ảnh hưởng khi cắt giảm ngân sách

  Published March 24, 2013

  85 tỷ đô la cắt giảm chi tiêu của chính phủ Mỹ có hiệu lực vào đầu tháng Tư. Việc cắt giảm này đang ảnh hưởng đến hầu hết các cơ quan chính phủ liên bang, nhiều nhân viên đang được cho tạm nghỉ việc không ăn lương kể từ 1 tháng 4. Video sau đây nói về ảnh hưởng của việc cắt giảm ngân sách đối với việc du hành bằng đường hàng không và ngành hàng không vũ trụ.