ရန္ကုုန္ စကိတ္၀ါသနာရွင္ေတြ i
|| 0:00:00
...  
 
X
March 25, 2013 6:59 PM
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကစကိတ္၀ါသနာရွင္ေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္တုန္းက သူတို႕ေလ့က်င့္ေနၾက စကိတ္ကြင္းဆံုးရံႈးသြားတာေၾကာင့္ သူတို႕ႏွစ္သက္တဲ့ စကိတ္ အားကစား ကို ျမွင့္တင္ဖုိ႕ အတြက္ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးထားခဲ့ပါတယ္။ စကိတ္အားကစားကို တရား၀င္အားကစားတခုျဖစ္ဖုိ႕ သူတို႕ ဘယ္လို ဖန္တီးပံုေဖာ္ ထားတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မေမစႏၵီကေျပာျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုုန္ စကိတ္၀ါသနာရွင္ေတြ

Published March 26, 2013

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကစကိတ္၀ါသနာရွင္ေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္တုန္းက သူတို႕ေလ့က်င့္ေနၾက စကိတ္ကြင္းဆံုးရံႈးသြားတာေၾကာင့္ သူတို႕ႏွစ္သက္တဲ့ စကိတ္ အားကစား ကို ျမွင့္တင္ဖုိ႕ အတြက္ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးထားခဲ့ပါတယ္။ စကိတ္အားကစားကို တရား၀င္အားကစားတခုျဖစ္ဖုိ႕ သူတို႕ ဘယ္လို ဖန္တီးပံုေဖာ္ ထားတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မေမစႏၵီကေျပာျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။