အစိုးရ အသုံးစရိတ္ျဖတ္ေတာက္မႈ ဂယက္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  March 25, 2013 8:02 PM
  Sequester လို႔ေခၚတဲ့ အလိုေလ်ာက္အစိုးရအသုံးစရိတ္ ျဖတ္ေတာက္ တဲ့ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရဌာန တုိင္းကို ထိခုိက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး၊ အလုပ္သမားေတြဟာ လစာမဲ့ခြင့္ေတြ မယူမေနရ ယူရမွာျဖစ္သလို၊ အစိုးရနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး လုပ္ေနၾကတဲ့ သူေတြလည္း အလုပ္ကေန ရပ္နားခံေနရပါတယ္။ ဗီြအိုေအသတင္းေထာက္ Chris Simkins ရဲ႕ သတင္းေဆာင္းပါးကို ကိုရန္ႏုိင္က ေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

  အစိုးရ အသုံးစရိတ္ျဖတ္ေတာက္မႈ ဂယက္

  Published March 26, 2013

  Sequester လို႔ေခၚတဲ့ အလိုေလ်ာက္အစိုးရအသုံးစရိတ္ ျဖတ္ေတာက္ တဲ့ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရဌာန တုိင္းကို ထိခုိက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး၊ အလုပ္သမားေတြဟာ လစာမဲ့ခြင့္ေတြ မယူမေနရ ယူရမွာျဖစ္သလို၊ အစိုးရနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး လုပ္ေနၾကတဲ့ သူေတြလည္း အလုပ္ကေန ရပ္နားခံေနရပါတယ္။ ဗီြအိုေအသတင္းေထာက္ Chris Simkins ရဲ႕ သတင္းေဆာင္းပါးကို ကိုရန္ႏုိင္က ေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။