Kế hoạch phát súng trường cho người dân Tucson, Arizonai
  X
  March 28, 2013 11:36 PM
  Một nhóm vận động ủng hộ sở hữu súng có tên Dự án Công dân Vũ trang đã loan báo kế hoạch phát không súng trường cho người dân thành phố Tucson, bang Arizona. Nhóm này nói kế hoạch là một nỗ lực nhằm kềm hãm tình trạng bạo lực ở những vùng xảy ra nhiều vụ phạm tội. Muốn nhận được súng phát không, cư dân thành phố Tucson phải qua kiểm tra lý lịch và đào tạo cách sử dụng.

  Kế hoạch phát súng trường cho người dân Tucson, Arizona

  Published March 29, 2013

  Một nhóm vận động ủng hộ sở hữu súng có tên Dự án Công dân Vũ trang đã loan báo kế hoạch phát không súng trường cho người dân thành phố Tucson, bang Arizona. Nhóm này nói kế hoạch là một nỗ lực nhằm kềm hãm tình trạng bạo lực ở những vùng xảy ra nhiều vụ phạm tội. Muốn nhận được súng phát không, cư dân thành phố Tucson phải qua kiểm tra lý lịch và đào tạo cách sử dụng.