'Mỹ không muốn thấy Trung Quốc ỷ lớn ăn hiếp bé'i
  X
  March 30, 2013 10:32 AM
  Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan tâm về vụ Trung Quốc bắn cháy tàu cá của ngư dân Việt Nam ngoài khơi Hoàng Sa. Hoa Kỳ không muốn thấy Trung Quốc ỷ thế nước lớn hiếp đáp các nước bé. Hoa Kỳ đánh dấu ngày quân đội Mỹ triệt thoái khỏi Việt Nam năm 1973. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  'Mỹ không muốn thấy Trung Quốc ỷ lớn ăn hiếp bé'

  Published March 30, 2013

  Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan tâm về vụ Trung Quốc bắn cháy tàu cá của ngư dân Việt Nam ngoài khơi Hoàng Sa. Hoa Kỳ không muốn thấy Trung Quốc ỷ thế nước lớn hiếp đáp các nước bé. Hoa Kỳ đánh dấu ngày quân đội Mỹ triệt thoái khỏi Việt Nam năm 1973. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo


  You May Like

  No records found for this widget:11074