အေမရိကန္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အေျပာင္းအလဲi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  April 04, 2013 2:02 PM
  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုမွာ မဲေပးခြင့္႐ွိသူ လူနည္းစုုေတြရဲ႕ အင္အား တိုုးလာေနတာက အေမရိကန္ႏိုုင္ငံရဲ႕ႏိုုင္ငံေရးမွာ အလွည့္အေျပာင္း ေတြျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုကိုု ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနထိုုင္ၾကတဲ့ စပိန္စကားေျပာ လက္တင္အေမရိ ကန္အႏြယ္ေတြေၾကာင့္ အခုုလိုုအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တာပါ။ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေတာ့ အခုုအခါ ႏုုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုုပ္ဖိုု႔ ရီပက္ဘလစ္ကန္ နဲ႔ ဒီမိုုကရက္ပါတီႏွစ္ရပ္လံုုးကပါ သေဘာတူၾက ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ဗြီအိုုေအ သတင္းေထာက္ Brian Padden သတင္းေပးပိုု႔ထားတာကိုု ကိုုေက်ာ္သိခၤက ေျပာျပေပးမွာပါ။

  အေမရိကန္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အေျပာင္းအလဲ

  Published April 04, 2013

  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုမွာ မဲေပးခြင့္႐ွိသူ လူနည္းစုုေတြရဲ႕ အင္အား တိုုးလာေနတာက အေမရိကန္ႏိုုင္ငံရဲ႕ႏိုုင္ငံေရးမွာ အလွည့္အေျပာင္း ေတြျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုကိုု ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနထိုုင္ၾကတဲ့ စပိန္စကားေျပာ လက္တင္အေမရိ ကန္အႏြယ္ေတြေၾကာင့္ အခုုလိုုအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တာပါ။ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေတာ့ အခုုအခါ ႏုုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုုပ္ဖိုု႔ ရီပက္ဘလစ္ကန္ နဲ႔ ဒီမိုုကရက္ပါတီႏွစ္ရပ္လံုုးကပါ သေဘာတူၾက ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ဗြီအိုုေအ သတင္းေထာက္ Brian Padden သတင္းေပးပိုု႔ထားတာကိုု ကိုုေက်ာ္သိခၤက ေျပာျပေပးမွာပါ။