အမ်ိဳးသမီးခရီးသြား နည္းလာတဲ့ အိႏၵိယi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  April 04, 2013 7:50 PM
  အိႏိၵယႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ အေရအတြက္ဟာ မၾကာေသးခင္လေတြမွာ တျဖည္းျဖည္း နည္းပါးလာပါတယ္။ စစ္တမ္းေတြရဲ႕ အဆိုအရ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီး အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ခရီးသြားအရည္အတြက္ သိသိသာသာေလ်ာ့နည္း လာတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ေအပီသတင္းဌာနက ေပးပို႕တဲ့ အေၾကာင္းအရာ အျပည့္အစံုကို မေမစႏၵီကေျပာျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

  အမ်ိဳးသမီးခရီးသြား နည္းလာတဲ့ အိႏၵိယ

  Published April 05, 2013

  အိႏိၵယႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ အေရအတြက္ဟာ မၾကာေသးခင္လေတြမွာ တျဖည္းျဖည္း နည္းပါးလာပါတယ္။ စစ္တမ္းေတြရဲ႕ အဆိုအရ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီး အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ခရီးသြားအရည္အတြက္ သိသိသာသာေလ်ာ့နည္း လာတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ေအပီသတင္းဌာနက ေပးပို႕တဲ့ အေၾကာင္းအရာ အျပည့္အစံုကို မေမစႏၵီကေျပာျပမွာျဖစ္ပါတယ္။