Biểu tình đưa quan tài bao vây trụ sở chính quyền ở Hải Phòngi
  X
  April 09, 2013 3:00 AM
  Việt Nam xét xử quan chức sai phạm trong vụ Đoàn Văn Vươn. Biểu tình đưa quan tài bao vây trụ sở chính quyền ở Hải Phòng về cái chết đáng ngờ của ông Nguyễn Văn Quệ. Khối dân chủ 8406 kỷ niệm 7 năm thành lập. Trung Quốc sắp đưa du khách đến Hoàng Sa. Kiến nghị cho phép bắn người chống lực lượng thi hành công vụ. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Biểu tình đưa quan tài bao vây trụ sở chính quyền ở Hải Phòng

  Published April 09, 2013

  Việt Nam xét xử quan chức sai phạm trong vụ Đoàn Văn Vươn. Biểu tình đưa quan tài bao vây trụ sở chính quyền ở Hải Phòng về cái chết đáng ngờ của ông Nguyễn Văn Quệ. Khối dân chủ 8406 kỷ niệm 7 năm thành lập. Trung Quốc sắp đưa du khách đến Hoàng Sa. Kiến nghị cho phép bắn người chống lực lượng thi hành công vụ. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và www.youtube.com/VOATiengVietVideo


  You May Like

  No records found for this widget:11074