အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
|| 0:00:00
...  
 
X
April 13, 2013 10:30 PM
အထူးသတိထားရမယ့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အႏၲရာယ္၊ "ထြက္ေပါက္ မရွာ ေဖာက္ထြက္ပါေလာ့ ... " သံခ်ပ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဟာဂ်ီတစ္ဦးရဲ႕အျမင္ စသည္ ...

အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

Published April 14, 2013

အထူးသတိထားရမယ့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အႏၲရာယ္၊ "ထြက္ေပါက္ မရွာ ေဖာက္ထြက္ပါေလာ့ ... " သံခ်ပ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဟာဂ်ီတစ္ဦးရဲ႕အျမင္ စသည္ ...