ေဒၚစုု တိုုက်ိဳတကၠသိုုလ္ မိန္႔ခြန္း i
X
April 17, 2013 5:56 PM
ျမန္မာ့ ဒီမိုုကေရစီအေရး၊ ဘာသာေရး လူမႈေရး အဓိကရုုဏ္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လူမႈေရး အေျခအေနအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ က တိုုက်ိဳတကၠသိုုလ္မွာ မိန္႔ခြႏ္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ကိုုေအာင္လြင္ဦးက စုုစည္းတင္ျပေပးမွာပါ။

ေဒၚစုု တိုုက်ိဳတကၠသိုုလ္ မိန္႔ခြန္း

Published April 18, 2013

ျမန္မာ့ ဒီမိုုကေရစီအေရး၊ ဘာသာေရး လူမႈေရး အဓိကရုုဏ္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လူမႈေရး အေျခအေနအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ က တိုုက်ိဳတကၠသိုုလ္မွာ မိန္႔ခြႏ္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ကိုုေအာင္လြင္ဦးက စုုစည္းတင္ျပေပးမွာပါ။