ေန႔စဥ္တီဗီြသတင္းလႊာ (၀၄-၁၉-၂၀၁၃) i
X
April 18, 2013 9:43 PM
ျမန္မာ့ပညာေရး အကူအညီေပးဖို႔ ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေျပာၾကား၊ ဥေရာပ သမဂၢ က ျမန္မာအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ ရုပ္သိမ္းေတာ့မလား ဆိုတာနဲ႔ အတူ တန္ဖိုးနည္း ဖုန္းကတ္ေတြ ဘယ္လို ပံုစံနဲ႔ ေရာင္းေပးမလဲ ဆိုတာေတြကို ရႈစားၾကရမွာပါ။

ေန႔စဥ္တီဗီြသတင္းလႊာ (၀၄-၁၉-၂၀၁၃)

Published April 19, 2013

ျမန္မာ့ပညာေရး အကူအညီေပးဖို႔ ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေျပာၾကား၊ ဥေရာပ သမဂၢ က ျမန္မာအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ ရုပ္သိမ္းေတာ့မလား ဆိုတာနဲ႔ အတူ တန္ဖိုးနည္း ဖုန္းကတ္ေတြ ဘယ္လို ပံုစံနဲ႔ ေရာင္းေပးမလဲ ဆိုတာေတြကို ရႈစားၾကရမွာပါ။