VN nói đã tạo điều kiện để giới chức Mỹ gặp các nhà hoạt động nhân quyềni
  X
  April 19, 2013 2:35 AM
  Việt Nam nói đã tạo điều kiện cho giới chức Mỹ gặp các nhà hoạt động nhân quyền. Front Line Defenders kêu gọi Việt Nam phóng thích các thanh niên Công giáo. Nghị viện Châu Âu lên án vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Trung Quốc: Cúm gia cầm có thể lan từ người sang người. Bắc Triều Tiên đòi tháo gỡ các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc và chấm dứt các cuộc tập trận Mỹ - Hàn Quốc. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  VN nói đã tạo điều kiện để giới chức Mỹ gặp các nhà hoạt động nhân quyền

  Published April 19, 2013

  Việt Nam nói đã tạo điều kiện cho giới chức Mỹ gặp các nhà hoạt động nhân quyền. Front Line Defenders kêu gọi Việt Nam phóng thích các thanh niên Công giáo. Nghị viện Châu Âu lên án vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Trung Quốc: Cúm gia cầm có thể lan từ người sang người. Bắc Triều Tiên đòi tháo gỡ các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc và chấm dứt các cuộc tập trận Mỹ - Hàn Quốc. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo


  You May Like

  No records found for this widget:11074