အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  April 20, 2013 10:30 PM
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္၊ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ ႏႊဲေပ်ာ္ခဲ့ၾက ပံု၊ EU နဲ႔ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ၊ အင္ဒိုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အပါ အ၀င္ ျမန္မာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြ အနာဂတ္နဲ႔ သက္တံေရာင္သတင္းလႊာ ...

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  Published April 21, 2013

  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္၊ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ ႏႊဲေပ်ာ္ခဲ့ၾက ပံု၊ EU နဲ႔ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ၊ အင္ဒိုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အပါ အ၀င္ ျမန္မာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြ အနာဂတ္နဲ႔ သက္တံေရာင္သတင္းလႊာ ...