ဗုုဒၶဟူးေန႔ ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား i
  X
  April 23, 2013 8:56 PM
  ဥေရာပ သမဂၢက ျမန္မာအေပၚ အေရးယူမႈ ရုုပ္သိမ္း၊ သမၼတ အမိန္႔နဲ႔ ႏုုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တခ်ိဳ႕အပါအ၀င္ အက်ဥ္းသား တခ်ိဳ႕ လြတ္ေျမာက္၊ အင္ဒိုုနီးရွား သမၼတရဲ႕ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ခရီးစဥ္ စတဲ႔ သတင္းေတြကိုု ရႈစားၾကရမွာပါ။

  ဗုုဒၶဟူးေန႔ ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

  Published April 24, 2013

  ဥေရာပ သမဂၢက ျမန္မာအေပၚ အေရးယူမႈ ရုုပ္သိမ္း၊ သမၼတ အမိန္႔နဲ႔ ႏုုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တခ်ိဳ႕အပါအ၀င္ အက်ဥ္းသား တခ်ိဳ႕ လြတ္ေျမာက္၊ အင္ဒိုုနီးရွား သမၼတရဲ႕ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ခရီးစဥ္ စတဲ႔ သတင္းေတြကိုု ရႈစားၾကရမွာပါ။