ការវិភាគ​សេដ្ឋកិច្ច​អាមេរិក​ដោយ​មើល​តាម​សន្ទស្សន៍​ហ៊ុនi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  April 24, 2013 3:21 PM
  សន្ទស្សន៍​ហ៊ុន​អាមេរិក ដូចជា​ Dow Jones Industrial Average និង Standard and Poor’s 500 បាន​កើន​ឡើង​ដល់​កម្រិត​ខ្ពស់​បំផុត​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​ពេល​ប៉ុន្មាន​សប្តាហ៍​កន្លង​ទៅ​នេះ ក៏​ប៉ុន្តែ មាន​សញ្ញា​បង្ហាញ​ថា សេដ្ឋកិច្ច​អាមេរិក អាច​នឹង​ធ្លាក់​ចុះ​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ។ ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន នាង លី ម៉ូរីវ៉ាន់ នៃ​វីអូអេ​នឹង​ពិភាក្សា​បន្ថែម​អំពី​បញ្ហា​នេះ ជាមួយ​លោក​សាស្រ្តាចារ្យ​សេដ្ឋកិច្ច ​ឌុច ដារិន្ទ ពី​រដ្ឋ Florida តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធSkype។

  ការវិភាគ​សេដ្ឋកិច្ច​អាមេរិក​ដោយ​មើល​តាម​សន្ទស្សន៍​ហ៊ុន

  Published April 24, 2013

  សន្ទស្សន៍​ហ៊ុន​អាមេរិក ដូចជា​ Dow Jones Industrial Average និង Standard and Poor’s 500 បាន​កើន​ឡើង​ដល់​កម្រិត​ខ្ពស់​បំផុត​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​ពេល​ប៉ុន្មាន​សប្តាហ៍​កន្លង​ទៅ​នេះ ក៏​ប៉ុន្តែ មាន​សញ្ញា​បង្ហាញ​ថា សេដ្ឋកិច្ច​អាមេរិក អាច​នឹង​ធ្លាក់​ចុះ​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ។ ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន នាង លី ម៉ូរីវ៉ាន់ នៃ​វីអូអេ​នឹង​ពិភាក្សា​បន្ថែម​អំពី​បញ្ហា​នេះ ជាមួយ​លោក​សាស្រ្តាចារ្យ​សេដ្ឋកិច្ច ​ឌុច ដារិន្ទ ពី​រដ្ឋ Florida តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធSkype។