'Bản đồ Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam'i
  X
  April 26, 2013 1:45 AM
  Tranh chấp Biển Đông vẫn dậm chân tại chỗ tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Philippines kiên quyết tiến hành vụ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Việt Nam phản đối Trung Quốc lưu hành bản đồ xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  'Bản đồ Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam'

  Published April 26, 2013

  Tranh chấp Biển Đông vẫn dậm chân tại chỗ tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Philippines kiên quyết tiến hành vụ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Việt Nam phản đối Trung Quốc lưu hành bản đồ xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo


  You May Like

  No records found for this widget:11074