အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  April 27, 2013 5:28 PM
  တပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား၊ California ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးအတြက္ တရားဝင္ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲခြင့္ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈ၊ ၿမိဳ ႔ေတာ္ ဝါရွင္တန္ဒီစီရဲ ႔ ငါးေစ်း နဲ႔ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအေၾကာင္း သက္တန္႔ေရာင္သတင္လႊာ စသည့္ သတင္းမ်ားကို တင္ဆက္ထားပါသည္။

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  Published April 27, 2013

  တပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား၊ California ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးအတြက္ တရားဝင္ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲခြင့္ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈ၊ ၿမိဳ ႔ေတာ္ ဝါရွင္တန္ဒီစီရဲ ႔ ငါးေစ်း နဲ႔ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအေၾကာင္း သက္တန္႔ေရာင္သတင္လႊာ စသည့္ သတင္းမ်ားကို တင္ဆက္ထားပါသည္။