အမ်ဳိးသားသတင္းဆုနဲ႔ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  May 03, 2013 9:08 PM
  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈေတြ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့တယ္လို႔ ကမၻာေပၚက သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အေျခအေနေတြကို ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေျပာဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ျမန္မာျပည္ရဲ႕စာေပလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ ထိမ္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ မေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသားသတင္းဆုေပးပြဲနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔လည္း ေ၀ဖန္ ျငင္းခုံမႈေတြ ျငင္းခုံမႈေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ကိုသိန္းထိုက္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  အမ်ဳိးသားသတင္းဆုနဲ႔ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္

  Published May 04, 2013

  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈေတြ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့တယ္လို႔ ကမၻာေပၚက သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အေျခအေနေတြကို ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေျပာဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ျမန္မာျပည္ရဲ႕စာေပလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ ထိမ္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ မေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသားသတင္းဆုေပးပြဲနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔လည္း ေ၀ဖန္ ျငင္းခုံမႈေတြ ျငင္းခုံမႈေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ကိုသိန္းထိုက္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။