ការ​និយម​បរិភោគ​សាច់​នៅ​អាមេរិក​ធ្លាក់​ចុះ​i
|| 0:00:00
...  
 
X
May 06, 2013 2:45 PM
តាម​តួលេខ​ថ្មីៗ​បំផុត​នៃ​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ ជនជាតិ​អាមេរិក​បរិភោគ​សាច់​ច្រើន​​ជាង​គេ​នៅ​​ក្នុងពិភពលោក។ ក៏ប៉ុន្ដែ ការនិយម​សាច់ Hamburger របស់​អាមេរិកាំង ធ្លាក់​ចុះ​បន្ដិច។ លោក ស្ទីវ បារ៉ាហ្គោណា (Steve Baragona) នៃ​ វីអូអេ រាយការណ៍​ ហើយ​អ្នកស្រី​ កង ស៊ីវន ប្រែ​សម្រួល​ជូន។

ការ​និយម​បរិភោគ​សាច់​នៅ​អាមេរិក​ធ្លាក់​ចុះ​

Published May 06, 2013

តាម​តួលេខ​ថ្មីៗ​បំផុត​នៃ​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ ជនជាតិ​អាមេរិក​បរិភោគ​សាច់​ច្រើន​​ជាង​គេ​នៅ​​ក្នុងពិភពលោក។ ក៏ប៉ុន្ដែ ការនិយម​សាច់ Hamburger របស់​អាមេរិកាំង ធ្លាក់​ចុះ​បន្ដិច។ លោក ស្ទីវ បារ៉ាហ្គោណា (Steve Baragona) នៃ​ វីអូអេ រាយការណ៍​ ហើយ​អ្នកស្រី​ កង ស៊ីវន ប្រែ​សម្រួល​ជូន។