Multimedia

  Քաղաքային ֆերմաներi
  X
  May 10, 2013 7:02 PM
  ՄԱԿ-ի համաձայն՝ աշխարհի բնակչության գրեթե կեսը մինչև 2030թ. կապրի քաղաքներում: Ըստ ՄԱԿ-ի՝ աղքատությունն արդեն քաղաքներում աճում է ավելի արագ, քան գյուղերում, և քաղաքային աղքատներին կերակրելը դառնում է լուրջ խնդիր: Փորձագետներն ասում են, որ հնարավորության սահմաններում, քաղաքները պետք է աճեցնեն իրենց անհրաժեշտ մթերքը: Բալթիմոր քաղաքում դա նշանակում է քաղաքի ավերված շրջանները վերածել կանաչ բանջարանոցների:

  Քաղաքային ֆերմաներ

  Published May 10, 2013

  ՄԱԿ-ի համաձայն՝ աշխարհի բնակչության գրեթե կեսը մինչև 2030թ. կապրի քաղաքներում: Ըստ ՄԱԿ-ի՝ աղքատությունն արդեն քաղաքներում աճում է ավելի արագ, քան գյուղերում, և քաղաքային աղքատներին կերակրելը դառնում է լուրջ խնդիր: Փորձագետներն ասում են, որ հնարավորության սահմաններում, քաղաքները պետք է աճեցնեն իրենց անհրաժեշտ մթերքը: Բալթիմոր քաղաքում դա նշանակում է քաղաքի ավերված շրջանները վերածել կանաչ բանջարանոցների:


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one