ႏိုုင္ငံေရးနဲ ့ေဘာလံုုးအားကစားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  May 10, 2013 9:11 PM
  .

  ႏိုုင္ငံေရးနဲ ့ေဘာလံုုးအားကစား

  Published May 11, 2013

  .