စေနေန ့ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  May 10, 2013 9:52 PM
  ၂၀၁၃ခုုႏွစ္ေမလ ၁၁ရက္စေနေန ့ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာသတင္းမ်ားကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။

  စေနေန ့ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

  Published May 11, 2013

  ၂၀၁၃ခုုႏွစ္ေမလ ၁၁ရက္စေနေန ့ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာသတင္းမ်ားကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။