အပတ္စဥ္ တီဗြီသတင္းလႊာi
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  May 10, 2013 11:34 PM
  တပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ ရခုိင္ပဋိပကၡအေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာေဒၚရင္ရင္ႏြယ္နဲ႔ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားနဲ႔ အႏုပညာရွင္မ်ားအေၾကာင္း သက္တန္႔ေရာင္ သတင္းလႊာ ...

  အပတ္စဥ္ တီဗြီသတင္းလႊာ

  Published May 11, 2013

  တပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ ရခုိင္ပဋိပကၡအေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာေဒၚရင္ရင္ႏြယ္နဲ႔ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားနဲ႔ အႏုပညာရွင္မ်ားအေၾကာင္း သက္တန္႔ေရာင္ သတင္းလႊာ ...