ရခုုိင္ပဋိပကၡ စံုုစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္ သံုုးသပ္ခ်က္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  May 12, 2013 3:59 PM
  မနွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူေပါင္း ၁၉၂ ေယာက္ေသဆံုး၊ ၂၆၅ ေယာက္ ဒဏ္ရာရ၊ ေနအိမ္ေပါင္း ၈,၆၀၀ ေက်ာ္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ ရၿပီးေတာ့ ခန္႔မွန္းေျခ လူေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ အိုးအိမ္စြန္႔ ထြက္ေျပး ခဲ့ၾကရတယ္လို႔ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ထုတ္ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ လူမႈအ၀န္းအ၀ိုင္းႏွစ္ခုၾကား ပဋိပကၡေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ပံုမွန္ အေျခအေနျပန္ေရာက္ဖို႔ အခ်ိန္ယူရမွာျဖစ္သလို ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈမွာလည္း တည္ဆဲ ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ လိုက္နာရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဥပေဒကိုသာ မွန္ကန္စြာနဲ႔ လိုက္နာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျပႆနာေတြကို တားဆီး ႏုိင္ခဲ့မွာျဖစ္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ တျခားတာ၀န္ရွိသူ ေတြၾကား မသမာမႈေတြရွိတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေဒၚရင္ရင္ႏြယ္ကို VOA ၀ိုင္းေတာ္သား ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

  ရခုုိင္ပဋိပကၡ စံုုစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္ သံုုးသပ္ခ်က္

  Published May 12, 2013

  မနွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူေပါင္း ၁၉၂ ေယာက္ေသဆံုး၊ ၂၆၅ ေယာက္ ဒဏ္ရာရ၊ ေနအိမ္ေပါင္း ၈,၆၀၀ ေက်ာ္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ ရၿပီးေတာ့ ခန္႔မွန္းေျခ လူေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ အိုးအိမ္စြန္႔ ထြက္ေျပး ခဲ့ၾကရတယ္လို႔ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ထုတ္ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ လူမႈအ၀န္းအ၀ိုင္းႏွစ္ခုၾကား ပဋိပကၡေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ပံုမွန္ အေျခအေနျပန္ေရာက္ဖို႔ အခ်ိန္ယူရမွာျဖစ္သလို ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈမွာလည္း တည္ဆဲ ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ လိုက္နာရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဥပေဒကိုသာ မွန္ကန္စြာနဲ႔ လိုက္နာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျပႆနာေတြကို တားဆီး ႏုိင္ခဲ့မွာျဖစ္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ တျခားတာ၀န္ရွိသူ ေတြၾကား မသမာမႈေတြရွိတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေဒၚရင္ရင္ႏြယ္ကို VOA ၀ိုင္းေတာ္သား ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။