Thảm họa ở Bangladesh: kinh nghiệm cho ngành dệt may i
  X
  May 17, 2013 4:37 PM
  Số nguời chết trong vụ sập những xưởng may ở Bangladesh bây giờ đã vuợt hơn 1.000 người. Thảm họa này đang hướng sự chú ý đến những vấn nạn chung của xưởng may ở các nước đang phát triển. Các chuyên gia của Mỹ góp ‎ý về tai họa này trong video sau đây.

  Thảm họa ở Bangladesh: kinh nghiệm cho ngành dệt may

  Published May 17, 2013

  Số nguời chết trong vụ sập những xưởng may ở Bangladesh bây giờ đã vuợt hơn 1.000 người. Thảm họa này đang hướng sự chú ý đến những vấn nạn chung của xưởng may ở các nước đang phát triển. Các chuyên gia của Mỹ góp ‎ý về tai họa này trong video sau đây.