ဘုုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  May 17, 2013 8:11 PM
  ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရးမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသင္ အခမဲ့ ပညာေရးေက်ာင္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑က ပိုၿပီး ႀကီးမားလာေနပါတယ္။ စား၀တ္ေနေရးအၾကပ္အတည္းနဲ႔ ရုန္းကန္ေနရတဲ့ မိသားစုေတြအဖို႔ ခေလးေတြရဲ႕ ပညေရးအတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြကို မွီခုိအားေနရတာပါ။ ျမစ္မခမီဒီယာက မေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပထားပါတယ္။

  ဘုုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း

  Published May 18, 2013

  ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရးမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသင္ အခမဲ့ ပညာေရးေက်ာင္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑က ပိုၿပီး ႀကီးမားလာေနပါတယ္။ စား၀တ္ေနေရးအၾကပ္အတည္းနဲ႔ ရုန္းကန္ေနရတဲ့ မိသားစုေတြအဖို႔ ခေလးေတြရဲ႕ ပညေရးအတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြကို မွီခုိအားေနရတာပါ။ ျမစ္မခမီဒီယာက မေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပထားပါတယ္။